Utbildningar SCAB Academy

Skaffa dig kompetens genom oss

Välkommen till våra utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö! Utbildningarna är till för dig som ska jobba med ett ledningssystem inom företaget/organisationen. Du får en bra grund att stå på, vi går igenom standarderna och det finns tid för frågor och diskussioner. Våra lärare har alla stor erfarenhet av ledningssystem och revisioner.

Kompetens, erfarenhet och förtroende är fundamentala faktorer för en väl fungerande certifieringsprocess.

Därför erbjuder vi nu möjligheten till ett flertal mycket kvalificerade och inspirerande utbildningar inom de olika certifieringar som vi står till tjänst med på flera orter.

Frågor om våra utbildningar? Kontakta Karolina Lindqvist

bild21
bild31
bild-12