Datum för examination

Nedan hittar du datum över kommande examinationstillfällen.
Tillfällen finns just nu i Stockholm, Göteborg och Malmö

Stockholm
 • 2021-03-12
 • 2021-04-23
 • 2021-04-16
 • 2021-05-14
 • 2021-09-10
 • 2021-09-24
 • 2021-10-01
 • 2021-10-15
 • 2021-11-12
 • 2021-11-26
Göteborg
 • 2021-04-30
 • 2021-12-03
Malmö
 • 2021-03-19

kontakta Alvin Persaud för att boka in dig på ett passande datum eller om du har önskemål om examination på annan ort än de som finns angiva ovan.